Πρόσκληση

Πρόσκληση

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ναυποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας(ΘΕΚΛΑ) με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας στην Περιφέρεια ΑνατολικήςΜακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της θερμοκοιτίδας είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιώνκαι η…
 Ανακοίνωση πρόσκλησης

Ανακοίνωση πρόσκλησης

Αν έχετε μια καινοτόμο, επιχειρηματική ιδέα ή νεοφυή επιχείρηση, τότε η συμμετοχή σας στη Θερμοκοιτίδα «ΘΕΚΛΑ» με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΠΘ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μπορεί να σας δώσει τον χώρο, τον εξοπλισμό, την καθοδήγηση, τις…