ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Σχετικά με την ΘΕΚΛΑ

Προάσπιση Καινοτομίας

Με συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτική ενίσχυση και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, η Θέκλα δημιουργεί θετικό περιβάλλον για νέες επιχειρήσεις και καινοτομία.

Ενδυνάμωση

Η Θέκλα υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, γνωστικής μεταφοράς και ατομικής υποστήριξης για ενθάρρυνση καινοτομίας και αλλαγής στην κοινότητα.

Συνεργατικό Οικοσύστημα

Η Θέκλα συνεργάζεται με το Lab40 και το KickiT για ένα συνεργατικό οικοσύστημα που υποστηρίζει νέες επιχειρήσεις, παρέχοντας πόρους, γνώσεις και δίκτυα για ανάπτυξης.

 

 

Προώθηση της Ανάπτυξης

Η Θέκλα ενισχύει την οικονομία της περιοχής με υποστήριξη σε επιχειρηματίες και νέες επιχειρήσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας την καινοτομία.

Δηλώστε συμμετοχή άμεσα και επωφεληθείτε