Σχετικά με την θερμοκοιτίδα

Η θερμοκοιτίδα στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων, με το ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ, λειτουργεί εντός του ΔΙΠΑΕ στην πανεπιστημιούπολη της Καβάλας και διευκολύνει την ίδρυση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. 

 

Η παρουσία του τοπικού οικοσυστήματος και η συνεχής ενδυνάμωση του τονώνει σημαντικά την οικονομία της Καβάλας με θετικό αντίκτυπο για την περιφέρεια και για τη χώρα.

 

Η Αποστολή μας

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί την βάση για την αναγέννηση της οικονομίας.

Το νεοφυές (startup) οικοσύστημα παραμένει πρώιμο στην Ελλάδα με σημαντικά όμως σημάδια ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups).

Σημαντικό χαρακτηριστικό της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της προόδου που σημειώνει η Ελλάδα είναι, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από νεοφυείς εταιρείες που μεγαλώνουν και από διεθνείς εταιρείες που βλέπουν νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Τα νέα μας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔημιουργία  Θερμοκοιτίδας  Στήριξης  Νεοφυούς  Επιχειρηματικότητας του ΔΠΘ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο «ΘΕΚΛΑ»

https://thekla-project.eu/author/admindotsoft-gr/

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας «ΘΕΚΛΑ» του ΔΠΘ στηνΠεριφέρεια Ανατολικής

https://thekla-project.eu/author/admindotsoft-gr/

Πρόσκληση

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ναυποβάλουν αίτηση