Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μία δομή στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων η οποία βρίσκεται
Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας του ΔΙΠΑΕ, που ως στόχο της έχει να υποστηρίξει την
ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων με κύριο γνώμονα τη δημιουργία ενός τοπικού
οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας.

Η νεοφυής επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην αναγέννηση της οικονομίας, καθώς
αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών. Η παρουσία της Θερμοκοιτίδας «ΘΕΚΛΑ» και η συνεχής
ενδυνάμωσή της, αναμένεται να τονώσει σημαντικά την οικονομία της Καβάλας, έχοντας
θετικό αντίκτυπο για την περιφέρεια και τη χώρα.

Η ΘΕΚΛΑ παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για τις επιχειρηματικές ομάδες,
συμπεριλαμβανομένων, θέση εργασίας, χώρο συνεδριάσεων, χώρο εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, βασικό εξοπλισμό (λ.χ. εκτυπωτές, υπολογιστές, κ.λπ..), γραμματειακή
υποστήριξη, υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής. Συγκριτικό πλεονέκτημα της
θερμοκοιτίδας αποτελεί το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν
πρόσβαση σε εργαστήρια, ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό της Πανεπιστημιούπολης
Καβάλας ώστε να υλοποιήσουν την ιδέα τους.

Η περίληψη είναι μία σύνοψη 2.000 χαρακτήρων της Επιχειρηματικής Ιδέας στην οποία
παρουσιάζονται τα βασικά της στοιχεία, όπως είναι το πρόβλημα, η ανάγκη της
αγοράς η λύση που προτείνεται καθώς και η βιωσιμότητά της.

Η τεκμηρίωση είναι μία σύνοψη 3.000 χαρακτήρων της Επιχειρηματικής Ιδέας και μπορεί
να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και την ανάλυσή της, τη σχετική τεχνολογία αν
υπάρχει, τα εμπόδια, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, την ευκαιρία αγοράς, το
επιχειρηματικό μοντέλο, την ομάδα διαχείρισης, το ζητούμενο επενδυτικό
κεφάλαιο, και την περίληψη των οικονομικών προβλέψεων. Θα συνεκτιμηθεί η
παρουσίαση των παραπάνω βάση του προτύπου: Business Model Canvas.

Συμπληρώνει σε ξεχωριστό πεδίο αριθμητικά τα ονοματεπώνυμα των υπολοίπων μελών της
ομάδας.