Πρόσκληση

Πρόσκληση

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ναυποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας(ΘΕΚΛΑ) με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας στην Περιφέρεια ΑνατολικήςΜακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της θερμοκοιτίδας είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιώνκαι η…