Καλώς ήλθατε στην θερμοκοιτίδα

ΘΕΚΛΑ

Μια πρωτοβουλία που έχει σκοπό να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή της Καβάλας

Organizers

Featured Organizers

Σχτικά με την Θερμοκοιτίδα

Η προτεινόμενη θερμοκοιτίδα στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων, με το ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ, λειτουργεί εντός του ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας και θα διευκολύνει την ίδρυση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας.

Η παρουσία του τοπικού οικοσυστήματος και η συνεχής ενδυνάμωση του θα τονώσει σημαντικά την οικονομία της Καβάλας με θετικό αντίκτυπο για την περιφέρεια και για τη χώρα.

Το παρόν έργο υποστηρίζεται και αλληλοσυμπληρώνεται με τις Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας που δημιουργήθηκαν στους δήμους Δράμας (Lab40) και Καβάλας (KickiT) με την στήριξη των αντίστοιχων Εμπορικών Επιμελητηρίων.

Η Αποστολή Μας

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί την βάση για την αναγέννηση της οικονομίας.

Το νεοφυές (startup) οικοσύστημα παραμένει πρώιμο στην Ελλάδα με σημαντικά όμως σημάδια ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups).

Το 2010 καταγράφηκαν 16 νέες νεοφυείς επιχειρήσεις, το 2011 προστέθηκαν 30, το 2012 65, το 2013 144 και το 2020 έφτασε πλέον να μην μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς ο αριθμός αυτών, λόγω της ραγδαίας αύξησης τους

. Σημαντικό χαρακτηριστικό της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της προόδου που σημειώνει η Ελλάδα είναι, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από νεοφυείς εταιρείες που μεγαλώνουν και από διεθνείς εταιρείες που βλέπουν νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα.